Jak zvýšit doručiteľnosť e-mailov? Nastavením DKIM, SPF a DMARC

Jak zvýšit doručiteľnosť e-mailov? Nastavením DKIM, SPF a DMARC

V prvom rade si povedzme prečo ich potrebujeme a prečo ich vôbec použiť? Jednoducho v dnešnej dobe už nestačí len posielať e-maily a nestarať sa o technickú stránku odosielania. Potrebujeme zaručiť dôveryhodnosť našich e-mailov voči ESP a odberateľom minimálne po technickej stránke. A tu prichádzajú na rad nasledujúce pojmy a doslova nutnosti, ktoré musíme nastaviť. A pýtate sa prečo? Pretože nechceme aby naše správy a reklamné maily padali do spamu.

DKIM (DomainKeys Identified Mail) – je technológia digitálneho podpisovanie e-mailu, ktora overuje pravosť e-mailu a spoločne so SPF zvyšuje dôveryhodnosť odoslaných e-mailov.

SPF (Sender Policy Framework) – je systém slúžiaci ako obrana proti SPAMu, kde princíp spočíva v overovaní IP adresy odosielateľa. Zároveň môžeme vďaka SPF záznamu určiť, ktoré servery (alebo ESP) môžu odosielať poštu z danej a pre danú doménu.

DMARC (Domain Message Authentication Reporting and Conformance) – jeho hlavným významom je určenie, čo sa má diať s e-mailom, ktorý nemá DKIM záznam alebo nepovolenú IP v SPF. Najčastejšie e-mail nedoručí / zahodí.

Related posts