Sprievodca animovanými GIF v e-maile

Gif animacia v e-maile

My, e-mail markeťáci sa vždy sa vždy snažíme vylepšovať e-mail kampane a prinášať našim odberateľom nové vizuálne zážitky a samozrejme aj obsah. Hľadáme možnosti ako sa odlíšiť a ako dosiahnuť doslova vizuálny pôžitok a jednoznačné posolstvo, ktoré sa odlíši v inboxe od iných správ. Pridanie animácie je práve vecou na zvýšenie angažovanosti odberateľov. Jedným z takýchto riešení sú animované GIF obrázky. V roku 2018  vyše 55% marketérov uviedlo, že používajú animované GIF  obrázky vo svojich marketingových e-mailoch.

Čo je to teda ten GIF?

GIF  je formát obrázka so širokou podporou medzi prehliadačmi a e-mailovými klientmi sa sú celkom populárnym formátom. Hlavnou výhodou je, že ho môžeme tzv animovať. GIF obrázok v podstate rýchlo zobrazuje sériu obrázkov a vytvára tak ilúziu pohybu (animácie). Animované GIFy sa v dnešnej dobe tešia znovuzrodeniu ako na webe, tak v e-mailovom marketingu.

animovany gif

Prečo používať GIF v e-mail kampaniach?

Imitácia pohybu stačí na to, aby sme prekvapili čitateľa, zaujali jeho pozornosť a docielili požadovanú interakciu. V našom prípade napríklad preklik na landing page. Je to teda dobrý CTA prvok. GIF animáciu môžeme využiť aj ako animovaný návod alebo vysvetlenie určitého postupu. Prečo sa spoliehať na zdĺhavé bloky textov, aby sme vysvetlili napríklad nové užívateľské rozhranie? Jeden animovaný  GIF účinne vysvetlí popisovanú funkcionalitu. Ako sa hovorí je lepšie raz vidieť, ako sto krát počuť…

Výhody

  • Zaujatie čitateľa
  • Super CTA prvok
  • Vynikajúce pre ukážku postupu
  • Využitie humoru

Podpora GIF obrázkov v e-mail klientoch a jeho nevýhody

Nie každý poštový klient podporuje animované GIF.

V programoch Outlook 2007, 2010 a 2013 sa animácia nezobrazí. Namiesto toho sa zobrazí iba prvý snímok animácie. Aby sme tento nedostatok prekonali, zabezpečíme, že dôležité informácie ako CTA prvok, ponuka alebo dôležitá informácia pre čitateľa sú zahrnuté do prvého framu GIF obrázka.

Nadmerná veľkosť

GIF obrázky sú náchylné na nadmernú veľkosť. V čoraz mobilnejšom svete hrá veľkosť súborov dôležitú úlohu. Veľmi veľké GIF môžu byť pomalé pri načítaní a prehrávaní – stanú sa tak frustráciou, s ktorou by sa nemalo zaoberať žiadne email publikum.

Related posts